Mentice AB (publ) får en order på simuleringslösningar värd USD 655,000 från Medtronic
LÄS MER
Mentice Bokslutskommuniké, Jan - Dec 2022
LÄS MER

Aktieinformation

Incitamentsprogram för anställda

Ett aktiebaserat incitamentsprogram för de anställda implementerades i maj 2019. Teckningsoptionsprogrammet 2019/2024 består av 1,429,922 optionsrätter där varje teckningsoption ger rätten att, i april 2024, teckna en ny aktie till en kurs av SEK 66,50. Premie har erlagts som motsvarar marknadsvärde av teckningsoptionen beräknat genom Black & Scholes formel. Eftersom marknadsvärdet har erlagts uppkommer ingen effekt på företagets resultat för perioden eller för dess finansiella ställning.