DELÅRSRAPPORT Q3 Juli - September 2023
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd USD 1,008,000 från ett av världsledande medtech bolag
Läs mer

Finansiella Rapporter

2022

Mentice Årsredovisning 2022

April 6, 2023

Mentice Bokslutskommunike Okt-Dec 2022

March 2, 2023

Mentice Q3-Delårsrapport , Jul - Sept 2022

October 26, 2022

Mentice Q2-Delårsrapport , Apr - Jun 2022

July 21, 2022

Mentice Q1-Delårsrapport , Jan - Mar 2022

April 27, 2022