Mentice har erhållit en betydande order för simuleringslösningar från en större distributör i APAC
Läs mer
DELÅRSRAPPORT Q2 April - Juni 2023
Läs mer

Bolagsstyrning

Hållbarhetsupplysningar

Mentice är en global aktör med verksamhet i helavärlden. Det är därför självklart för Mentice att verka förmångfald och jämställdhet vilket kan exemplifieras avatt bolaget har 21 nationaliteter anställda i koncernen.Mentices verksamhet uppfyller lokala regelverk samtnationella och internationella etikregler. Mentice haren uppförandekod (Code of Conduct) som alla anställdatränas i varje år. Mentice strävar även efter att minskaresursanvändningen i produktionen samt för att uppnåkontinuerliga miljöförbättringar. Mentice förväntarsig att bolagets leverantörer gör detsamma. Menticeeftersträvar en positiv påverkan på de länder där bolagetär verksamt, och Mentice följer OECD’s Transfer Pricingguidelines som arbetar för en rättvis allokering av bolagetsskatter mellan de länder där bolaget har verksamhet.

Mentice anser att bolagets framgång till viss del beror påden kultur, erfarenhet och synsätt som präglar organisationen och bolaget strävar kontinuerligt för att bibehållaen miljö fri från diskriminering och innebär en samsynavseende jämlikhet och mångfald i hela bolagets verksamhet. Bolaget arbetar även aktivt för att öka antalet kvinnliga medarbetare i typiskt manliga roller. Mentice verkaraktivt för att förbättra situationen inom vården där högarbetsbelastning och föråldrade arbetsmetoder leder tillutbrändhet och otillräcklig kvalitet på den vård som levereras. Bolaget är övertygat om att en bättre struktur kringkompetensförsörjning och kontinuerlig förbättring inklusive en öppen dialog kring förbättring på ett radikalt sättkommer att förbättra både arbetsmiljö, kvalitet och resultat.