Mentice har erhållit en betydande order för simuleringslösningar från en större distributör i APAC
Läs mer
DELÅRSRAPPORT Q2 April - Juni 2023
Läs mer

Aktieinformation

Aktien

MNTC

Handelsinformation

Kortnamn för Nasdaq First North Growth Market : MNTC

ISIN-kod: SE0012673291

Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappers förvarare Euroclear Sweden AB

Rådgivare
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholmkoncernen. Företag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer i stället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North Growth market kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs.

Utdelningshistorik
Bolaget har inte gjort någon utdelning.

Insiderregistrerades Aktieinnehav

Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som dessa och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument.

Besök insynsregistret på Finansinspektionens hemsida.