Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Bolagsstyrning

Koncernledning  

Mentice koncernledningsgrupp består av 5 medlemmarinklusive den verkställande direktören som har kompetens och erfarenhet från forskning och utveckling,kvalitetssäkring, marknadsföring, produktion ochförsäljning av simulatorer inom medicinsk simulering.Ledningsgruppen sammanträder en gång i månaden.Verkställande direktören är underordnad styrelsenoch ansvarar för bolagets löpande förvaltning och dendagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsenoch verkställande direktören anges i arbetsordningenför styrelsen och instruktionen för verkställandedirektör. Verkställande direktören ansvarar också föratt upprätta rapporter och sammanställa informationinför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena tillsammans med CFO.

Göran Malmberg

GROUP CEO & PRESIDENT

Ulrika Drotz Voksepp

Chief Financial Officer

Jonatan Sjöström

Chief Operating Officer

Henrik Storm

Chief Technical Officer

Matar Dakhil

Executive Vice President, Business Development

Martin Harris

Vice President of Marketing & Sales Enablement

Alexander Hussein

Vice President & General Manager, Americas

Edward Fält

VP of Product and Strategy