Mentice har erhållit en betydande order för simuleringslösningar från en större distributör i APAC
Läs mer
DELÅRSRAPPORT Q2 April - Juni 2023
Läs mer

Bolagsstyrning

Koncernledning  

Mentice koncernledningsgrupp består av 5 medlemmarinklusive den verkställande direktören som har kompetens och erfarenhet från forskning och utveckling,kvalitetssäkring, marknadsföring, produktion ochförsäljning av simulatorer inom medicinsk simulering.Ledningsgruppen sammanträder en gång i månaden.Verkställande direktören är underordnad styrelsenoch ansvarar för bolagets löpande förvaltning och dendagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsenoch verkställande direktören anges i arbetsordningenför styrelsen och instruktionen för verkställandedirektör. Verkställande direktören ansvarar också föratt upprätta rapporter och sammanställa informationinför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena tillsammans med CFO.

Göran Malmberg

GROUP CEO & PRESIDENT

Henrik Hang

INTERIM Chief Financial Officer

Jonatan Sjöström

Chief Operating Officer

Henrik Storm

Chief Technical Officer

Matar Dakhil

Executive Vice President of Upstream Marketing

Martin Harris

Vice President of Downstream Marketing