Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Aktieinformation

Top 10 Aktieägare

Namn
Antal Aktier
Ägorätt, %
Rösträtt %
Karin Howell-Bidermann
8,690,980
34
34
Bure Equity AB(publ)
3,761,659
14.7
14.7
Fjärde AP fonden
1,768,774
6,9
6,9
Gulf Offshore Limited
1,328,308
5,2
5,2
Medical Simulation Corporation
1,191,074
4.8
4.8
Handelsbanken MicroCap Sverige
1,050,000
4,1
4,1
Berenberg Funds
850,274
3.3
3.3
TIN Fonder
812,847
3,2
3,2
Göran Malmberg
711,670
2,8
2,8
Andra AP Fonden
446,620
1,7
1,7
10 largest shareholders in total
20,612,206
80,8
80,8
Others
4,956,644
19,2
19,2