Mentice Bokslutskommuniké, Jan - Dec 2022
LÄS MER
REGISTRERA DIG FÖR MENTICE BOKSLUTSKOMMUNIKE OKT - DEC 2022 WEBCAST
LÄS MER

Mentice Investerare

Våra lösningar hjälper till att förbättra patientresultat och klinisk prestation en behandling och en patient i taget.

Lyssna på VD Göran Malmberg och CFO Gunilla Andersson när de presenterar bolagets Bokslutskommuniké Q4 2022. Presentationen kommer att direktsändas fredagen den 3 februari klockan 10:00 CET och följs av en Q&A modererad av analytiker Christian Binder från Redeye. För att registrera dig och för att skicka in dina frågor klicka här.

MNTC


Handelsinformation

Kortnamn för Nasdaq First North Growth Market : MNTC

ISIN-kod: SE0012673291

Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB

Rådgivare
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholmkoncernen. Företag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer i stället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North Growth market kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs.

Utdelningshistorik
Bolaget har inte gjort någon utdelning.

Financial Calendar

26

Oktober

2023

Q3 Delårsrapport JUL-SEP 2023

20

Juli

2023

Q2 Delårsrapport APR-JUN 2023

11

Maj

2023

Bolagsstämma 2023

03

Februari

2023

Q4 Delårsrapport OKT-NOV 2022

27

April

2023

Q1 Delårsrapport JAN-MAR 2023