Mentice får en order på simuleringslösningar värd USD 2,4 miljoner från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs Mer
Mentice AB (publ) får en order på simuleringslösningar värd USD 655,000 från Medtronic
Läs mer

Mentice Investerare

Våra lösningar hjälper till att förbättra patientresultat och klinisk prestation en behandling och en patient i taget.

Ökad försäljning och positiv EBITDA sammanfattar en bra start för 2023.

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI– MARS 2023)
• Orderingången uppgick till 57,7 (54,4) MSEK.
• Orderboken vid periodens utgång var 126,2 (91,4) MSEK, varav 66,2 MSEK förväntas bli intäkter i 2023.
• Nettoomsättningen uppgick till 65,0 (53,1) MSEK, en ökning med 22%, varav 15% organiskt.
• Resultat före ränta, skatt och avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar (EBITDA) uppgick till7,3 (-1,3) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till -1,5 (-7,4) MSEK.
• Resultat per aktie (EPS) uppgick till -0,06 (-0,30) SEK.
• Kassafl ödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (11,2) MSEK.


VD Göran Malmberg har ordet
"Vi ser att vi kan succesivt förbättra våra EBITDA marginaler jämfört med 2022 samtidigt som vi förväntar oss fortsatta effekter av vårt program för effektivisering. Vi ser förutsättningar för ett starkt 2023 med tillväxt för orderingång från medicinteknisk industri samtidigt som vi förväntar oss att efterfrågan från sjukhus fortsätter åtminstone på samma nivå som för 2022."

MNTC


Handelsinformation

Kortnamn för Nasdaq First North Growth Market : MNTC

ISIN-kod: SE0012673291

Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB

Rådgivare
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholmkoncernen. Företag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer i stället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North Growth market kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Finansiella mål (kort-medellång sikt)

Omsättningstillväxt

30-40 procent i genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på kort till medllångg sikt (3-5år).

Lönsamhet
30 procent i EBITDA-marginal på kort till medllångg sikt (3-5år).

Utdelningspolicy
Mentice är verksamt på en starkt växande marknad. För att kunna utnyttja sina marknadsmöjligheter kommer bolaget att prioritera tillväxt, både organisk och förvärvsdriven.

Utdelningshistorik
Bolaget har inte gjort någon utdelning.

Financial Calendar

26

Oktober

2023

Q3 Delårsrapport JUL-SEP 2023

20

Juli

2023

Q2 Delårsrapport APR-JUN 2023

11

Maj

2023

Bolagsstämma 2023

03

Februari

2023

Q4 Delårsrapport OKT-NOV 2022

27

April

2023

Q1 Delårsrapport JAN-MAR 2023