Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Mentice Investors

Våra lösningar hjälper till att förbättra patientresultat och klinisk prestation en behandling och en patient i taget.

Om Mentice
I nästan ett kvarts sekel har Mentice legat i framkanten inom området för bildstyrda interventioner (på engelska Image-guided Interventional Therapies*, förkortat ”IGIT”) och tillsammans med våra globala partners förbättrat minimalinvasiva kliniska arbetsfl öden. Mentice har gått från att vara en leverantör av endovaskulära simuleringslösningar till att tillhandahålla prestandalösningar inom IGIT.

Mer än 3100 Mentice-system, hundratals industriledda utvecklingsprojekt och tusentals förbrukningsvaror har levererats till kunder inom våra affärsområden: Medicinteknik industri (MDI), Sjukhussystem (HCS) och Strategiska samarbeten (SA).

För att lära sig mer om hur Mentice jobbar med att hantera globala hälsovårdsutmaningar, besök mentice.com/about us

MNTC

Handelsinformation
Kortnamn för Nasdaq First North Growth Market : MNTC

ISIN-kod: SE0012673291

Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB

Rådgivare
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholmkoncernen. Företag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer i stället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North Growth market kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Finansiella mål (kort-medellång sikt)

Omsättningstillväxt

20-30% årlig tillväxt förnettoomsättning till medllångg sikt (3år).

Lönsamhet
EBITDA-marginal på 20% påmedellång sikt (tre år) med ett långsiktigt mål att uppnå 30 procent EBITDA.

Utdelningspolicy
Mentice är verksamt på en starkt växande marknad. För att kunna utnyttja sina marknadsmöjligheter kommer bolaget att prioritera tillväxt, både organisk och förvärvsdriven.

Utdelningshistorik
Bolaget har inte gjort någon utdelning.

Financial Calendar

21

Mars

2024

Capital Markets Day

23

Maj

2024

Bolagsstämma 2024

7

November

2024

Q3 Delårsrapport JUL-SEPT 2024

23

Juli

2024

Q2 Delårsrapport APR-JUN 2024

3

Maj

2024

Q1 Delårsrapport JAN-MAR 2024

15

Februari

2024

Q4 Delårsrapport OKT-DEC 2023