DELÅRSRAPPORT Q3 Juli - September 2023
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd USD 1,008,000 från ett av världsledande medtech bolag
Läs mer

Mentice Investerare

Våra lösningar hjälper till att förbättra patientresultat och klinisk prestation en behandling och en patient i taget.

Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden juli–sept 2023

TREDJE KVARTALET VISAR FORTSATT STARKT TILLVÄXT, POSITIVT EBITDA OCH FÖRBÄTTRAT KASSAFLÖDE

THIRD QUARTER 2023 (JUL - SEP)
- Orderingången uppgick till 65,3, (50,2) MSEK, en ökning med 30,0%.
- Orderboken uppgick vid periodens utgång till 128,6 (113,9) MSEK, varav 37,6 MSEK förväntas bli intäkter i 2023.
- Nettoomsättningen uppgick till 63,9 (51,1) MSEK, en ökning med 25,0%, varav 19,3% organiskt.
- Resultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,0 (-1,9) MSEK.
- Periodens resultat uppgick till 0,0 (-7,7) MSEK.
- Resultat per aktie (EPS) uppgick till 0,0 (-0,30) SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42,3 (-4,1) MSEK.


FÖRSTA NIO MÅNADER 2023 (JAN – SEP)
- Orderingången uppgick till 200,4 (161,9) MSEK, en ökning med 23,7%.
- Orderboken vid periodens utgång var 128,6 (113,9) MSEK, varav 39,7 MSEK förväntas bli intäkter i 2023.
- Nettoomsättningen uppgick till 203,2 (149,3) MSEK, en ökning med 36,1%, varav 29,9% är organisk.
- Resultatet före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21,9 (-15,5) MSEK.
- Periodens resultat uppgick till 0,0 (-32,8) MSEK.
- Resultat per aktie (EPS) uppgick till 0,0 (-1,31) SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44,8 (-11,1) MSEK


Läs rapporten och kommentarer från VD Göran Malmberg

MNTC


Handelsinformation

Kortnamn för Nasdaq First North Growth Market : MNTC

ISIN-kod: SE0012673291

Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB

Rådgivare
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholmkoncernen. Företag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer i stället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North Growth market kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Finansiella mål (kort-medellång sikt)

Omsättningstillväxt

30-40 procent i genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på kort till medllångg sikt (3-5år).

Lönsamhet
30 procent i EBITDA-marginal på kort till medllångg sikt (3-5år).

Utdelningspolicy
Mentice är verksamt på en starkt växande marknad. För att kunna utnyttja sina marknadsmöjligheter kommer bolaget att prioritera tillväxt, både organisk och förvärvsdriven.

Utdelningshistorik
Bolaget har inte gjort någon utdelning.

Financial Calendar

23

Maj

2024

Bolagsstämma 2024

7

November

2024

Q3 Delårsrapport JUL-SEPT 2024

23

Juli

2024

Q2 Delårsrapport APR-JUN 2024

3

Maj

2024

Q1 Delårsrapport JAN-MAR 2024

15

Februari

2024

Q4 Delårsrapport OKT-DEC 2023

26

Oktober

2023

Q3 Delårsrapport JUL-SEP 2023

20

Juli

2023

Q2 Delårsrapport APR-JUN 2023

11

Maj

2023

Bolagsstämma 2023

03

Februari

2023

Q4 Delårsrapport OKT-DEC 2022

27

April

2023

Q1 Delårsrapport JAN-MAR 2023