DELÅRSRAPPORT Q2 APRIL - JUNI 2022
LÄS MER
Mentice förvärvar Ankyras från det spanska företaget Galgo Medical S.L.
LÄS MER

Mentice Investerare

Our solutions help improve patient outcomes and clinical performance one therapy-one patient at a time.

MNTC


Handelsinformation

Kortnamn för Nasdaq First North Growth Market : MNTC

ISIN-kod: SE0012673291

Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB

Rådgivare
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholmkoncernen. Företag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer i stället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North Growth market kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs.

Utdelningshistorik
Bolaget har inte gjort någon utdelning.

Financial Calendar

26

Oktober

2022

Q3 Delårsrapportr Juli - Sept 2022

21

Juli

2022

Q2 Delårsrapport Apr - Juni 2022

27

April

2022

Q1 Delårsrapport Jan - Mars 2022

27

April

2022

Årsstämma

6

April

2022

Årsredovisning 2021