Mentice receives an order of 2.4 million USD for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read More
Mentice AB (publ) receives an order of USD 655,000 for simulation solutions from Medtronic
Read More

Emissionerna avseende tidigare meddelade förvärv är nu registrerade hos Bolagsverket

Friday, December 4, 2020

Avseende förvärvet av tillgångarna i Vascular Simulations Inc har 571 974 aktier emitteras till en teckningskurs om 86,16 SEK och avseende förvärvet av tillgångarna i EQIP Inc har 9 469 aktier emitteras till en teckningskurs om 84,28.

Det totala antalet aktier i Mentice AB efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 24 727 995 aktier. Genom emissionen har aktiekapitalet ökat till 1 236 399,75 SEK.

För detaljer om förvärven hänvisas till pressmeddelanden daterade 2020-10-01 samt 2020-10-08.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

Mentice får en order på simuleringslösningar värd USD 2,4 miljoner från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs Mer
Mentice AB (publ) får en order på simuleringslösningar värd USD 655,000 från Medtronic
Läs mer

Emissionerna avseende tidigare meddelade förvärv är nu registrerade hos Bolagsverket

Friday, December 4, 2020

Avseende förvärvet av tillgångarna i Vascular Simulations Inc har 571 974 aktier emitteras till en teckningskurs om 86,16 SEK och avseende förvärvet av tillgångarna i EQIP Inc har 9 469 aktier emitteras till en teckningskurs om 84,28.

Det totala antalet aktier i Mentice AB efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 24 727 995 aktier. Genom emissionen har aktiekapitalet ökat till 1 236 399,75 SEK.

För detaljer om förvärven hänvisas till pressmeddelanden daterade 2020-10-01 samt 2020-10-08.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399