Mentice AB (publ) initiates the recruitment of new CEO
Read more
Mentice has received a 2.26 million USD order for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read more

Extra bolagsstämman i Mentice AB, onsdagen den 28 augusti 2019, väljer tre nya ordinarie styrelseledamöter

Wednesday, August 28, 2019

Extra bolagsstämman i Mentice AB, onsdagen den 28 augusti 2019, valde tre ytterligare styrelseledamöter.

Extra bolagsstämman i Mentice AB, onsdagen den 28 augusti 2019, valde tre ytterligare styrelseledamöter enligt valberedningens förslag. Extra bolagsstämman utökade därmed antalet ordinarie styrelseledamöter i Mentice AB från fyra till sju styrelseledamöter.

De tre nya styrelseledamöterna i Mentice AB utgörs av Denis Gestin, Gösta Johannesson och David Ballard.

Denis Gestin, född 1964, B.Sc i Business Administration and Economics, styrelseordförande för styrelsen i Holistick Medical, Frankrike och Endo Tools Therapeutics och styrelseledamot i CathVision. Denis Gestin är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och majoritetsaktieägare.

Gösta Johannesson, född 1959, B.Sc i Business Administration and Economics, senior advisor i Bure Equity, styrelseordförande för XVIVO Perfusion, grundare till Idevall & Partners, vice ordförande för Interflora och Axiell Group, styrelseledamot för Yubico AB samt Scandinova, m.fl. Gösta Johannesson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte i förhållande till en av bolagets majoritetsaktieägare.

David Ballard, född 1956, B.Sc. i Economics, Läkarexamen, M. Sc. i Public Health och PhD i Epidemiology, vice verkställande direktör och klinisk chef för Mentice och medlem i den rådgivande kommittén i Mentice Inc. och Robbins Institute for Health Policy and Leadership, Baylor University. David Ballard är oberoende i förhållande till Bolagets majoritetsaktieägare men inte i förhållande till bolaget eller dess ledning. Efter att ha blivit invald som styrelseledamot kommer David Ballard enbart att arbeta som konsult för Mentice och kommer således omedelbart att frånträda sina positioner som ledande befattningshavare i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Malmberg, VD, Mentice

E-post: goran.malmberg@mentice.com

Amerikansk Mobil: +1 (312) 860 5610

Svensk mobil: +46 (0) 703 09 22 22

Marknadsplats| Nasdaq First North Premier, Stockholm | Ticker symbol MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, tel. +46 8 528 00 399

Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Extra bolagsstämman i Mentice AB, onsdagen den 28 augusti 2019, väljer tre nya ordinarie styrelseledamöter

Wednesday, August 28, 2019

Extra bolagsstämman i Mentice AB, onsdagen den 28 augusti 2019, valde tre ytterligare styrelseledamöter.

Extra bolagsstämman i Mentice AB, onsdagen den 28 augusti 2019, valde tre ytterligare styrelseledamöter enligt valberedningens förslag. Extra bolagsstämman utökade därmed antalet ordinarie styrelseledamöter i Mentice AB från fyra till sju styrelseledamöter.

De tre nya styrelseledamöterna i Mentice AB utgörs av Denis Gestin, Gösta Johannesson och David Ballard.

Denis Gestin, född 1964, B.Sc i Business Administration and Economics, styrelseordförande för styrelsen i Holistick Medical, Frankrike och Endo Tools Therapeutics och styrelseledamot i CathVision. Denis Gestin är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och majoritetsaktieägare.

Gösta Johannesson, född 1959, B.Sc i Business Administration and Economics, senior advisor i Bure Equity, styrelseordförande för XVIVO Perfusion, grundare till Idevall & Partners, vice ordförande för Interflora och Axiell Group, styrelseledamot för Yubico AB samt Scandinova, m.fl. Gösta Johannesson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte i förhållande till en av bolagets majoritetsaktieägare.

David Ballard, född 1956, B.Sc. i Economics, Läkarexamen, M. Sc. i Public Health och PhD i Epidemiology, vice verkställande direktör och klinisk chef för Mentice och medlem i den rådgivande kommittén i Mentice Inc. och Robbins Institute for Health Policy and Leadership, Baylor University. David Ballard är oberoende i förhållande till Bolagets majoritetsaktieägare men inte i förhållande till bolaget eller dess ledning. Efter att ha blivit invald som styrelseledamot kommer David Ballard enbart att arbeta som konsult för Mentice och kommer således omedelbart att frånträda sina positioner som ledande befattningshavare i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Malmberg, VD, Mentice

E-post: goran.malmberg@mentice.com

Amerikansk Mobil: +1 (312) 860 5610

Svensk mobil: +46 (0) 703 09 22 22

Marknadsplats| Nasdaq First North Premier, Stockholm | Ticker symbol MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, tel. +46 8 528 00 399