Mentice AB (publ) initiates the recruitment of new CEO
Read more
Mentice has received a 2.26 million USD order for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read more

Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD

Tuesday, May 21, 2024

Styrelsen i Mentice AB (publ) har i dag kommit överens med vd Göran Malmberg, som nyligen fyllt 65 år, om att han lämnar sitt uppdrag som verkställande direktör. Göran Malmberg kommer kvarstå i sin befattning till dess en efterträdare är på plats och kommer även att vara knuten till Mentice AB som senior rådgivare under tiden därefter att ny verkställande direktör utsetts. Rekryteringen av Göran Malmbergs efterträdare inleds omgående.

Göran Malmberg har varit vd på Mentice AB sedan 2008.

“Göran har gjort ett beundransvärt arbete med att först ta Mentice ur den djupa kris bolaget var i när han tillträdde och därefter byggt upp Mentice till vad det är idag med tekniskt mycket avancerade och marknadsledande produkter inom sitt marknadssegment, en M & S organisation med global marknadsteckning som resulterat i en ökad marknadsandel och en snabb försäljningstillväxt, i snitt 26 % tillväxt över de tre senaste åren och, kanske viktigast, byggt en organisation i tre världsdelar med en mycket hög kompetensnivå. Styrelsen är glada för, och tycker det är värdefullt för bolaget, att Göran vill gå in i en rådgivande roll efter det att han kliver av som VD,” säger styrelsens ordförande Magnus Nilsson


Göran Malmberg kvarstår i sin roll till dess hans efterträdare är på plats.

“Det har varit en krävande och arbetsam men även mycket spännande, rolig och utmanande tid i Mentice. Vi har lyckats bygga upp bolaget att bli konkurrenskraftigt, världsledande i dess del av marknaden och väl rustat för fortsatt god tillväxt. Jag kommer, tillsammans med alla fantastiska medarbetare, fortsätta arbetet med att bygga Mentice till dess min efterträdare är på plats och är övertygad om att bolaget kommer att ha en ljus och spännande framtid. Detta är till gagn inte bara för aktieägarna men även för de allt fler patienter som i slutänden får nytta av en ökad användning av Mentice produkter,” säger Göran Malmberg.


Rekryteringen av Göran Malmbergs efterträdare inleds omgående.För ytterligare information kontakta:

Magnus Nilsson, styrelsens ordförande Mentice AB
E-post: magnus.nilsson@mentice.com
Telefon: +46 708 22 80 61

Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD

Tuesday, May 21, 2024

Styrelsen i Mentice AB (publ) har i dag kommit överens med vd Göran Malmberg, som nyligen fyllt 65 år, om att han lämnar sitt uppdrag som verkställande direktör. Göran Malmberg kommer kvarstå i sin befattning till dess en efterträdare är på plats och kommer även att vara knuten till Mentice AB som senior rådgivare under tiden därefter att ny verkställande direktör utsetts. Rekryteringen av Göran Malmbergs efterträdare inleds omgående.

Göran Malmberg har varit vd på Mentice AB sedan 2008.

“Göran har gjort ett beundransvärt arbete med att först ta Mentice ur den djupa kris bolaget var i när han tillträdde och därefter byggt upp Mentice till vad det är idag med tekniskt mycket avancerade och marknadsledande produkter inom sitt marknadssegment, en M & S organisation med global marknadsteckning som resulterat i en ökad marknadsandel och en snabb försäljningstillväxt, i snitt 26 % tillväxt över de tre senaste åren och, kanske viktigast, byggt en organisation i tre världsdelar med en mycket hög kompetensnivå. Styrelsen är glada för, och tycker det är värdefullt för bolaget, att Göran vill gå in i en rådgivande roll efter det att han kliver av som VD,” säger styrelsens ordförande Magnus Nilsson


Göran Malmberg kvarstår i sin roll till dess hans efterträdare är på plats.

“Det har varit en krävande och arbetsam men även mycket spännande, rolig och utmanande tid i Mentice. Vi har lyckats bygga upp bolaget att bli konkurrenskraftigt, världsledande i dess del av marknaden och väl rustat för fortsatt god tillväxt. Jag kommer, tillsammans med alla fantastiska medarbetare, fortsätta arbetet med att bygga Mentice till dess min efterträdare är på plats och är övertygad om att bolaget kommer att ha en ljus och spännande framtid. Detta är till gagn inte bara för aktieägarna men även för de allt fler patienter som i slutänden får nytta av en ökad användning av Mentice produkter,” säger Göran Malmberg.


Rekryteringen av Göran Malmbergs efterträdare inleds omgående.För ytterligare information kontakta:

Magnus Nilsson, styrelsens ordförande Mentice AB
E-post: magnus.nilsson@mentice.com
Telefon: +46 708 22 80 61