Mentice Year-end Report Q4, Oct - Dec 2023
Read more
Mentice receives an order of EUR 1,733,200 for simulation solutions from a world leading MedTech company
Read more

Mentice adderar teknologi för loggning och analys av kliniska procedurer via förvärv av tillgångar från uppstartsbolaget EQIP, Inc.

Thursday, October 8, 2020

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, har idag ingått ett avtal om att förvärva samtliga tillgångar i EQIP, Inc. (EQIP), ett hälsotekniksföretag med hemvist i Jacksonville, Florida, för ett belopp om 180 KUSD (ca 1.6 MSEK) med ett möjligt tillägg på max 70 KUSD (ca 0.6 MSEK). Köpeskillingen består av nyemitterade aktier i Mentice AB samt kontant betalning.

EQIP är ett startup-bolag som utvecklar molntjänster och dataanalys för medtech-tillämpningar. Deras främsta onlinetjänst, myIRlog™ (www.myIRlog.com), erbjuder för närvarande vårdgivare och läkare i USA en möjlighet att på ett enkelt och säkert sätt logga och göra uppföljning på de flesta ingrepp inom området interventionell radiologi. Sen starten har myIRlog™ loggat över 120 000 fall utförda av närmare 1000 interventionsradiologer. Tjänsten gör det möjligt för läkare under utbildning att få en översikt över vilka fall de gjort per procedurtyp och skapa rapporter med information som är nödvändig för certifiering och ackreditering. MyIRlog™ tillhandahåller även analystjänster för vårdgivare som hjälper dem att övervaka volymer av fall per procedurtyp samt behörighetskrav för praktiserande läkare.

EQIP-förvärvet är det första för Mentice inom området webbtjänster och dataanalys, och kommer att utöka den befintliga molnplattformen Mentice Live™ med funktioner för att skapa en koppling mellan simuleringsträning och faktiskt utförda fall i klinisk miljö. Avsikten är att detta så småningom ska leda fram till tränings- och förbättringsprogram där både e-learning, hands-on simulering och de första riktiga ingreppen på en patient kan integreras i en helhet.

Mentice avser till en början att lägga till tjänsterna från myIRlog™ som en del av Mentice Live™, men att över tid även kunna erbjuda motsvarande loggbokstjänster för alla de endovaskulära och interventionella specialistområdena.

”Länken mellan simulerade och verkliga patientfall är väsentlig för oss”, säger Göran Malmberg, VD för Mentice, “om vi kan integrera funktionalitet för inlärning och kompetensutveckling med benchmarking av hur man presterar under riktiga procedurer så har vi kommit mycket nära att etablera den viktiga brygga som för nuvarande saknas mellan simuleringsträning och träning på riktiga patienter ”.

Om EQIP

EQIP grundades i slutet av 2016 av två interventionella radiologer, Dr. Travis Meyer och Dr. Ryan Braun, i syfte att designa, utveckla och marknadsföra innovativa, webbaserade lösningar för läkare. Företagets främsta produkt är inriktad på just interventionsradiologi och erbjuder en dataapplikation som är unik för specialiteten. Applikationen gör det möjligt för läkare att på ett säkert sätt registrera information om sina operationer. Genom att erbjuda feedback om hur kvaliteten kan förbättras och verktyg för patienthantering, strävar EQIP till att stärka vårdkvalitet och patientsäkerhet på samma gång som utbildningen av läkare förbättras.

"Vi tror mycket på styrkan i skräddarsydda medicinska utbildningsprogram och kontinuerlig kvalitetsförbättring på individnivå", säger Dr. Travis Meyer och Dr. Ryan Braun, grundare och ägare av EQIP, "Vår vision har alltid varit att ta fram programvara som hjälper till att forma framtidens kunniga och framgångsrika interventionella läkare. Genom att kombinera detta med Mentice lösningar kommer vi nu att kunna påskynda den resan och snabbt rulla ut liknande tjänster till andra specialiteter och regioner, vilket skapar stora fördelar för både läkare och patienter”.

Finansiering och villkor
Slutförandet av förvärvet förväntas ske i början av oktober 2020 och är villkorat av sedvanliga villkor. Betalning sker genom kontant betalning (90 KUSD) och resterande 90 KUSD genom en kvittningsemission av aktier i Mentice motsvarande köpeskillingen vilket planeras att emitteras med hjälp av det emissionsbemyndigande som lämnades till styrelsen i Mentice vid årsstämman den 27 maj i år. Priset per aktie fastställs till den genomsnittliga kursen för bolagets aktie under en tiodagarsperiod före slutförandet av förvärvet.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

 

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på
www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2020 kl. 08.00.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

Mentice Bokslutskommuniké, Jan - Dec 2023
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd EUR 1 733 200 från ett av världsledande medtech bolag
Läs mer

Mentice adderar teknologi för loggning och analys av kliniska procedurer via förvärv av tillgångar från uppstartsbolaget EQIP, Inc.

Thursday, October 8, 2020

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, har idag ingått ett avtal om att förvärva samtliga tillgångar i EQIP, Inc. (EQIP), ett hälsotekniksföretag med hemvist i Jacksonville, Florida, för ett belopp om 180 KUSD (ca 1.6 MSEK) med ett möjligt tillägg på max 70 KUSD (ca 0.6 MSEK). Köpeskillingen består av nyemitterade aktier i Mentice AB samt kontant betalning.

EQIP är ett startup-bolag som utvecklar molntjänster och dataanalys för medtech-tillämpningar. Deras främsta onlinetjänst, myIRlog™ (www.myIRlog.com), erbjuder för närvarande vårdgivare och läkare i USA en möjlighet att på ett enkelt och säkert sätt logga och göra uppföljning på de flesta ingrepp inom området interventionell radiologi. Sen starten har myIRlog™ loggat över 120 000 fall utförda av närmare 1000 interventionsradiologer. Tjänsten gör det möjligt för läkare under utbildning att få en översikt över vilka fall de gjort per procedurtyp och skapa rapporter med information som är nödvändig för certifiering och ackreditering. MyIRlog™ tillhandahåller även analystjänster för vårdgivare som hjälper dem att övervaka volymer av fall per procedurtyp samt behörighetskrav för praktiserande läkare.

EQIP-förvärvet är det första för Mentice inom området webbtjänster och dataanalys, och kommer att utöka den befintliga molnplattformen Mentice Live™ med funktioner för att skapa en koppling mellan simuleringsträning och faktiskt utförda fall i klinisk miljö. Avsikten är att detta så småningom ska leda fram till tränings- och förbättringsprogram där både e-learning, hands-on simulering och de första riktiga ingreppen på en patient kan integreras i en helhet.

Mentice avser till en början att lägga till tjänsterna från myIRlog™ som en del av Mentice Live™, men att över tid även kunna erbjuda motsvarande loggbokstjänster för alla de endovaskulära och interventionella specialistområdena.

”Länken mellan simulerade och verkliga patientfall är väsentlig för oss”, säger Göran Malmberg, VD för Mentice, “om vi kan integrera funktionalitet för inlärning och kompetensutveckling med benchmarking av hur man presterar under riktiga procedurer så har vi kommit mycket nära att etablera den viktiga brygga som för nuvarande saknas mellan simuleringsträning och träning på riktiga patienter ”.

Om EQIP

EQIP grundades i slutet av 2016 av två interventionella radiologer, Dr. Travis Meyer och Dr. Ryan Braun, i syfte att designa, utveckla och marknadsföra innovativa, webbaserade lösningar för läkare. Företagets främsta produkt är inriktad på just interventionsradiologi och erbjuder en dataapplikation som är unik för specialiteten. Applikationen gör det möjligt för läkare att på ett säkert sätt registrera information om sina operationer. Genom att erbjuda feedback om hur kvaliteten kan förbättras och verktyg för patienthantering, strävar EQIP till att stärka vårdkvalitet och patientsäkerhet på samma gång som utbildningen av läkare förbättras.

"Vi tror mycket på styrkan i skräddarsydda medicinska utbildningsprogram och kontinuerlig kvalitetsförbättring på individnivå", säger Dr. Travis Meyer och Dr. Ryan Braun, grundare och ägare av EQIP, "Vår vision har alltid varit att ta fram programvara som hjälper till att forma framtidens kunniga och framgångsrika interventionella läkare. Genom att kombinera detta med Mentice lösningar kommer vi nu att kunna påskynda den resan och snabbt rulla ut liknande tjänster till andra specialiteter och regioner, vilket skapar stora fördelar för både läkare och patienter”.

Finansiering och villkor
Slutförandet av förvärvet förväntas ske i början av oktober 2020 och är villkorat av sedvanliga villkor. Betalning sker genom kontant betalning (90 KUSD) och resterande 90 KUSD genom en kvittningsemission av aktier i Mentice motsvarande köpeskillingen vilket planeras att emitteras med hjälp av det emissionsbemyndigande som lämnades till styrelsen i Mentice vid årsstämman den 27 maj i år. Priset per aktie fastställs till den genomsnittliga kursen för bolagets aktie under en tiodagarsperiod före slutförandet av förvärvet.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

 

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på
www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2020 kl. 08.00.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399