Mentice AB (publ) initiates the recruitment of new CEO
Read more
Mentice has received a 2.26 million USD order for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read more

Mentice delårsrapport för andra kvartalet 2019

Thursday, August 29, 2019

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, presenterar sin delårsrapport för andra kvartalet 2019.

 

VD och koncernchef Göran Malmberg kommentarer:

 

Första halvåret 2019 i linje med vad som tidigare kommunicerats

Nettoomsättningen under första halvåret ökade till 59,8 Mkr (56,3) vilket motsvarar en ökning med 6,2%.

Vi bekräftar våra ekonomiska mål på kort till medellång sikt (kommande 3-5 år) med en årlig tillväxt för nettoomsättning på 30-40% sammansatt, vilket framgår av vår rapport för första kvartalet. För innevarande räkenskapsår förväntar vi oss en tillväxt för nettoomsättning i den nedre delen av detta intervall på 30-40%.

Som beskrivits vidare i denna rapport, hanterar vi ett stort antal möjligheter där några av dessa kan förflyttas in i 2020. Våra framsteg med Siemens Healthineers och Philips Healthcare är mycket positiva och har avancerat snabbare än förväntat men vi ser att den stora tillväxten troligen förskjuts något in i 2020.  

Under året har vi fortsatt vår satsning för tillväxt och under första halvåret har vi ökat totalt antal heltidsekvivalenter från 77 personer vid början av året till 97 vid andra kvartalets slut.

 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via www.mentice.com.

 

För ytterligare information, kontakta:

Göran Malmberg, VD, Mentice

E-post: goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

 

Denna information är sådan information som Mentice AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl 08.30 CET..  

Marknadsplats | Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Mentice delårsrapport för andra kvartalet 2019

Thursday, August 29, 2019

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, presenterar sin delårsrapport för andra kvartalet 2019.

 

VD och koncernchef Göran Malmberg kommentarer:

 

Första halvåret 2019 i linje med vad som tidigare kommunicerats

Nettoomsättningen under första halvåret ökade till 59,8 Mkr (56,3) vilket motsvarar en ökning med 6,2%.

Vi bekräftar våra ekonomiska mål på kort till medellång sikt (kommande 3-5 år) med en årlig tillväxt för nettoomsättning på 30-40% sammansatt, vilket framgår av vår rapport för första kvartalet. För innevarande räkenskapsår förväntar vi oss en tillväxt för nettoomsättning i den nedre delen av detta intervall på 30-40%.

Som beskrivits vidare i denna rapport, hanterar vi ett stort antal möjligheter där några av dessa kan förflyttas in i 2020. Våra framsteg med Siemens Healthineers och Philips Healthcare är mycket positiva och har avancerat snabbare än förväntat men vi ser att den stora tillväxten troligen förskjuts något in i 2020.  

Under året har vi fortsatt vår satsning för tillväxt och under första halvåret har vi ökat totalt antal heltidsekvivalenter från 77 personer vid början av året till 97 vid andra kvartalets slut.

 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via www.mentice.com.

 

För ytterligare information, kontakta:

Göran Malmberg, VD, Mentice

E-post: goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

 

Denna information är sådan information som Mentice AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl 08.30 CET..  

Marknadsplats | Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399