Mentice Year-end Report Q4, Oct - Dec 2023
Read more
Mentice receives an order of EUR 1,733,200 for simulation solutions from a world leading MedTech company
Read more

Mentice får order på totalt 5.5 Mkr från BD (tidigare Bard Peripheral Vascular)

Wednesday, September 9, 2020

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära behandlingsmetoder, får order från BD (tidigare Bard Peripheral Vascular) för segmentet Medicinteknisk industri avseende lösningar för träning av läkare för perifera behandlingsmetoder. Ordern avser system till ett ordervärde av 5.5 Mkr och kommer att levereras under det tredje kvartalet 2020.

Mentice får order från BD (APAC) avseende system för träningslösningar för att stödja flertalet av BDs franchising bolag in Asia Pacific kopplat till produktlanseringar och utbildningsprogram i denna region.

Det totala ordervärdet kommer att bokföras i orderboken för segmentet Medicinteknisk industri under tredje kvartalet. Det totala värdet för denna order uppgår till 5.5 Mkr och kommer att levereras under tredje kvartalet 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 9 september 2020 kl 14.30.  

Mentice Bokslutskommuniké, Jan - Dec 2023
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd EUR 1 733 200 från ett av världsledande medtech bolag
Läs mer

Mentice får order på totalt 5.5 Mkr från BD (tidigare Bard Peripheral Vascular)

Wednesday, September 9, 2020

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära behandlingsmetoder, får order från BD (tidigare Bard Peripheral Vascular) för segmentet Medicinteknisk industri avseende lösningar för träning av läkare för perifera behandlingsmetoder. Ordern avser system till ett ordervärde av 5.5 Mkr och kommer att levereras under det tredje kvartalet 2020.

Mentice får order från BD (APAC) avseende system för träningslösningar för att stödja flertalet av BDs franchising bolag in Asia Pacific kopplat till produktlanseringar och utbildningsprogram i denna region.

Det totala ordervärdet kommer att bokföras i orderboken för segmentet Medicinteknisk industri under tredje kvartalet. Det totala värdet för denna order uppgår till 5.5 Mkr och kommer att levereras under tredje kvartalet 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 9 september 2020 kl 14.30.