Mentice receives an order of 2.4 million USD for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read More
Mentice AB (publ) receives an order of USD 655,000 for simulation solutions from Medtronic
Read More

Mentice får order på totalt 6.0 Mkr från Abbott EP

Monday, June 29, 2020

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, får order från Abbott EP för segmentet Medicinteknisk industri. Ordern avser system samt utveckling för leverans under tredje kvartalet 2020. Det totala ordervärdet uppgår till 6.0 Mkr och kommer att bokföras i orderboken för det andra kvartalet 2020.

Denna order avser utveckling av ny funktionalitet samt en global leverans av ultraportabla system för både intern träning och extern träning av läkare. Leverans kommer att ske under det tredje kvartalet 2020 men ordern kommer att bokföras i orderboken för det andra kvartalet och hänför till segmentet Medicinteknisk industri. Det totala värdet för denna order uppgår till 6.0 Mkr.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020 kl 08.00.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

Mentice får en order på simuleringslösningar värd USD 2,4 miljoner från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs Mer
Mentice AB (publ) får en order på simuleringslösningar värd USD 655,000 från Medtronic
Läs mer

Mentice får order på totalt 6.0 Mkr från Abbott EP

Monday, June 29, 2020

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, får order från Abbott EP för segmentet Medicinteknisk industri. Ordern avser system samt utveckling för leverans under tredje kvartalet 2020. Det totala ordervärdet uppgår till 6.0 Mkr och kommer att bokföras i orderboken för det andra kvartalet 2020.

Denna order avser utveckling av ny funktionalitet samt en global leverans av ultraportabla system för både intern träning och extern träning av läkare. Leverans kommer att ske under det tredje kvartalet 2020 men ordern kommer att bokföras i orderboken för det andra kvartalet och hänför till segmentet Medicinteknisk industri. Det totala värdet för denna order uppgår till 6.0 Mkr.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020 kl 08.00.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399