Mentice AB (publ) initiates the recruitment of new CEO
Read more
Mentice has received a 2.26 million USD order for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read more

Mentice får order på totalt 6.1 Mkr från Stryker

Monday, November 2, 2020

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära behandlingsmetoder, har fått en order från Stryker US avseende simuleringslösningar för området Neurovascular.

Ordern avser utveckling och system för att supportera ett flertal procedurer och produkter för Stryker Neurovascular och kommer att levereras under fjärde kvartalet 2020.

Lösningarna är baserade på den nya Mentice VIST G7-plattformen och avser att stödja Stryker Neurovascular’s introduktion av nya medicintekniska produkter till marknaden på ett säkert och effektivt sätt samt att tillhandahålla lösningar för fortlöpande kompetensutveckling inom området.

Det totala ordervärdet uppgår till 6.1 Mkr och kommer att bokföras som en order för segmentet Medicinteknisk industri under det fjärde kvartalet 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 2 november 2020 kl 09.00.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Mentice får order på totalt 6.1 Mkr från Stryker

Monday, November 2, 2020

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära behandlingsmetoder, har fått en order från Stryker US avseende simuleringslösningar för området Neurovascular.

Ordern avser utveckling och system för att supportera ett flertal procedurer och produkter för Stryker Neurovascular och kommer att levereras under fjärde kvartalet 2020.

Lösningarna är baserade på den nya Mentice VIST G7-plattformen och avser att stödja Stryker Neurovascular’s introduktion av nya medicintekniska produkter till marknaden på ett säkert och effektivt sätt samt att tillhandahålla lösningar för fortlöpande kompetensutveckling inom området.

Det totala ordervärdet uppgår till 6.1 Mkr och kommer att bokföras som en order för segmentet Medicinteknisk industri under det fjärde kvartalet 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 2 november 2020 kl 09.00.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399