Mentice receives an order of 2.4 million USD for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read More
Mentice AB (publ) receives an order of USD 655,000 for simulation solutions from Medtronic
Read More

Mentice får order på totalt 7.0 Mkr från Edwards Lifesciences

Thursday, July 16, 2020

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära behandlingsmetoder, får order från Edwards Lifesciences för segmentet Medicinteknisk industri och avser lösningar inom Mitral/Tricuspid området. Ordern avser system samt utveckling för leverans under fjärde kvartalet 2020. Det totala ordervärdet uppgår till 7.0 Mkr och kommer att bokföras i orderboken för det tredje kvartalet 2020.

Mentice får order från Edwards Lifesciences (EW) (Irvine, CA) avseende utveckling och system som tillhandahåller lösningar för att stödja EW i deras lansering och leverans av medicintekniska lösningar inom Mitral/Tricuspid området.    

Det totala ordervärdet kommer att bokföras i orderboken för segmentet Medicinteknisk industri under tredje kvartalet. Det totala värdet för denna order uppgår till 7.0 Mkr och kommer att levereras under fjärde kvartalet 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl 10.00.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

Mentice får en order på simuleringslösningar värd USD 2,4 miljoner från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs Mer
Mentice AB (publ) får en order på simuleringslösningar värd USD 655,000 från Medtronic
Läs mer

Mentice får order på totalt 7.0 Mkr från Edwards Lifesciences

Thursday, July 16, 2020

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära behandlingsmetoder, får order från Edwards Lifesciences för segmentet Medicinteknisk industri och avser lösningar inom Mitral/Tricuspid området. Ordern avser system samt utveckling för leverans under fjärde kvartalet 2020. Det totala ordervärdet uppgår till 7.0 Mkr och kommer att bokföras i orderboken för det tredje kvartalet 2020.

Mentice får order från Edwards Lifesciences (EW) (Irvine, CA) avseende utveckling och system som tillhandahåller lösningar för att stödja EW i deras lansering och leverans av medicintekniska lösningar inom Mitral/Tricuspid området.    

Det totala ordervärdet kommer att bokföras i orderboken för segmentet Medicinteknisk industri under tredje kvartalet. Det totala värdet för denna order uppgår till 7.0 Mkr och kommer att levereras under fjärde kvartalet 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl 10.00.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399