Mentice AB (publ) initiates the recruitment of new CEO
Read more
Mentice has received a 2.26 million USD order for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read more

Mentice får order på totalt 7.1 Mkr från Abbott

Friday, October 23, 2020

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära behandlingsmetoder, har fått en order från Abbott avseende simuleringslösningar för träning inom området för kardiologi och intervention.

Den initiala ordern avser system och utveckling som ska levereras under det fjärde kvartalet 2020 samt under 2021. De system som levereras för detta projekt regleras av ett hyresavtal som löper under 2 år från leverans och bolagets intäkter från denna transaktion kommer att fördelas under samma period.

Lösningarna kommer att understödja Abbott i arbetet med att introducera nya medicintekniska produkter till marknaden på ett säkert och effektivt sätt.

Det totala ordervärdet uppgår till 7.1 Mkr och kommer att bokföras som en order för segmentet Medicinteknisk industri under det fjärde kvartalet 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl 10.00.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Mentice får order på totalt 7.1 Mkr från Abbott

Friday, October 23, 2020

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära behandlingsmetoder, har fått en order från Abbott avseende simuleringslösningar för träning inom området för kardiologi och intervention.

Den initiala ordern avser system och utveckling som ska levereras under det fjärde kvartalet 2020 samt under 2021. De system som levereras för detta projekt regleras av ett hyresavtal som löper under 2 år från leverans och bolagets intäkter från denna transaktion kommer att fördelas under samma period.

Lösningarna kommer att understödja Abbott i arbetet med att introducera nya medicintekniska produkter till marknaden på ett säkert och effektivt sätt.

Det totala ordervärdet uppgår till 7.1 Mkr och kommer att bokföras som en order för segmentet Medicinteknisk industri under det fjärde kvartalet 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl 10.00.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399