Mentice AB (publ) initiates the recruitment of new CEO
Read more
Mentice has received a 2.26 million USD order for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read more

Mentice förvärvar samtliga tillgångar av det amerikanska bolaget Vascular Simulations Inc.

Thursday, October 1, 2020

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära terapier har idag ingått ett avtal om att förvärva samtliga tillgångar från Vascular Simulation Inc (Vascular Simulation) för ett belopp om 5.6 MUSD (ca 48 MSEK) med ett möjligt tillägg på 0.4 MUSD (ca 3.5 MSEK). Köpeskillingen utgörs av nyemitterade aktier i Mentice AB.

Detta förvärv kommer att förstärka Mentice position och ledande ställning inom området för endovaskulära simuleringslösningar genom att nu supportera hela kedjan för utvecklings- och marknadsföringsprocessen för ett medicinskt kliniskt instrument hela vägen från konceptuell design till säkra operationer i volym utförd av läkare och vårdgivare.

Förvärvet av Vascular Simulations tillgångar är i linje med Mentice strategi för förvärv och expansion inom området för endovaskulära procedurer där Mentice förutom lösningar för kompetensförsörjning och certifiering även avser att erbjuda lösningar för molnapplikationer, dataanalyser, produktivitets och patient specifika lösningar samt supportsystem för robot assisterade procedurer.

Genom detta förvärv kommer Mentice kunder att för första gången också kunna erbjudas möjligheten att genomföra simulerade procedurer med verkliga kliniska instrument i en fysisk anatomimodell, detta under x-ray i ett angiolab och samtidigt erbjudas möjlighet att träna på en virtuell version av samma patient avseende både kliniska instrument och anatomi i en strålningsfri och helt säker miljö. Denna integration av den verkliga miljön med den virtuella och digitala versionen och ultimat med dessa bägge miljöer fullt synkroniserade, erbjuder en unik realism med stora möjligheter till att förbättra utfall och kvalitet in den kliniska verksamheten och ultimat förbättra patientsäkerhet och resultat.

”Kombinationen av dessa två teknologier är ett mycket spännande steg för Mentice”, säger Göran Malmberg, VD för Mentice, ”detta förvärv för oss ett steg närmare vårt mot vårt mål att kunna erbjuda produktivitetslösningar för hela området för endovaskulära procedur. I över 20 år har vi arbetat med att flytta gränsen för vad som är möjligt framåt och vi kommer att fortsätta i vår ambition att göra nytta avseende förbättrat kvalitet för vården, patient för patient”, fortsätter Göran Malmberg.

Om Vascular Simulation

Vascular Simulations är den ledande leverantören i världen av replikeringslösningar för endovaskulära procedurer där läkare erbjuds möjlighet att operera med riktiga kliniska verktyg i fullt realistiska fysiska modeller av människans kärlsystem.

Vascular Simulation, med säte i Stony Brook (NY, USA) har sedan 2011 arbetar med att utveckla högrealistiska och hemodynamiskt replikerade miljöer för endovaskulära terapier. Detta har varit möjligt endast genom arbete och samverkan utfört av experter inom neurologi, kärlkirurgi och hemodynamik. Under det senaste året har Vascular Simulations inte bara arbetat med att utveckla denna marknadsvertikal men också etablerat sig som världens ledande leverantör inom området med många av världens ledande medicinteknikföretag och sjukhus som kunder.

Vascular Simulations har en mycket stark ställning i USA och mest påtagligt inom området för neurovaskulära terapier men även för kärlkirurgi samt nu senast genom nya produkter och inom området för kardiologi. Förvärvet omfattar de väsentliga tillgångarna från Vascular Simulations samt merparten av bolagets personal där Vascular Simulations initialt under integrering kommer att fungera som en separat affärsenhet inom Mentice.

Under 2019 genererade Vascular Simulations en omsättning på 2.2 MUSD (ca 20 MSEK). Under 2020 har Vascular Simulations påverkats negativt av Covid-19 och har för de första 9 månaderna genererat ca 1.0 MUSD (ca 9 MSEK) i försäljning. Genom att utnyttja Mentice distribution och nätverk av kunder kommer vi att kunna expandera marknaden för Vascular Simulations lösningar.

”Denna kombination av lösningar inom området för endovaskulära terapier gör att Mentice nu kan erbjuda unika lösningar för att understödja processer i att säkert implementera nya behandlingsmetoder och säker användning av nya kliniska instrument”, säger Dr Dave Fiorella, CMO för Vascular Simulations och Director för Stony Brook Cerebrovascular Center and Professor of Neurosurgery and Radiology. ”Vi är entusiastiska över den här kombinationen av kreativitet, talang och tekniklösningar och jag är säker på att vi kommer att förändra bilden av hur kompetens och teknisk färdighet förvärvas och valideras inom detta område”, fortsätter Dr Fiorella.

Finansiering och villkor
Slutförandet av förvärvet förväntas ske i början av oktober 2020 och är villkorat av sedvanliga villkor. Betalning sker genom en kvittningsemission av aktier i Mentice motsvarande köpeskillingen vilket planeras att emitteras med hjälp av det emissionsbemyndigande som lämnades till styrelsen i Mentice vid årsstämman den 27 maj i år. Priset per aktie fastställs till den genomsnittliga kursen för bolagets aktie under en tiodagarsperiod före slutförandet av förvärvet.

  

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020 kl 10.00.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Mentice förvärvar samtliga tillgångar av det amerikanska bolaget Vascular Simulations Inc.

Thursday, October 1, 2020

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära terapier har idag ingått ett avtal om att förvärva samtliga tillgångar från Vascular Simulation Inc (Vascular Simulation) för ett belopp om 5.6 MUSD (ca 48 MSEK) med ett möjligt tillägg på 0.4 MUSD (ca 3.5 MSEK). Köpeskillingen utgörs av nyemitterade aktier i Mentice AB.

Detta förvärv kommer att förstärka Mentice position och ledande ställning inom området för endovaskulära simuleringslösningar genom att nu supportera hela kedjan för utvecklings- och marknadsföringsprocessen för ett medicinskt kliniskt instrument hela vägen från konceptuell design till säkra operationer i volym utförd av läkare och vårdgivare.

Förvärvet av Vascular Simulations tillgångar är i linje med Mentice strategi för förvärv och expansion inom området för endovaskulära procedurer där Mentice förutom lösningar för kompetensförsörjning och certifiering även avser att erbjuda lösningar för molnapplikationer, dataanalyser, produktivitets och patient specifika lösningar samt supportsystem för robot assisterade procedurer.

Genom detta förvärv kommer Mentice kunder att för första gången också kunna erbjudas möjligheten att genomföra simulerade procedurer med verkliga kliniska instrument i en fysisk anatomimodell, detta under x-ray i ett angiolab och samtidigt erbjudas möjlighet att träna på en virtuell version av samma patient avseende både kliniska instrument och anatomi i en strålningsfri och helt säker miljö. Denna integration av den verkliga miljön med den virtuella och digitala versionen och ultimat med dessa bägge miljöer fullt synkroniserade, erbjuder en unik realism med stora möjligheter till att förbättra utfall och kvalitet in den kliniska verksamheten och ultimat förbättra patientsäkerhet och resultat.

”Kombinationen av dessa två teknologier är ett mycket spännande steg för Mentice”, säger Göran Malmberg, VD för Mentice, ”detta förvärv för oss ett steg närmare vårt mot vårt mål att kunna erbjuda produktivitetslösningar för hela området för endovaskulära procedur. I över 20 år har vi arbetat med att flytta gränsen för vad som är möjligt framåt och vi kommer att fortsätta i vår ambition att göra nytta avseende förbättrat kvalitet för vården, patient för patient”, fortsätter Göran Malmberg.

Om Vascular Simulation

Vascular Simulations är den ledande leverantören i världen av replikeringslösningar för endovaskulära procedurer där läkare erbjuds möjlighet att operera med riktiga kliniska verktyg i fullt realistiska fysiska modeller av människans kärlsystem.

Vascular Simulation, med säte i Stony Brook (NY, USA) har sedan 2011 arbetar med att utveckla högrealistiska och hemodynamiskt replikerade miljöer för endovaskulära terapier. Detta har varit möjligt endast genom arbete och samverkan utfört av experter inom neurologi, kärlkirurgi och hemodynamik. Under det senaste året har Vascular Simulations inte bara arbetat med att utveckla denna marknadsvertikal men också etablerat sig som världens ledande leverantör inom området med många av världens ledande medicinteknikföretag och sjukhus som kunder.

Vascular Simulations har en mycket stark ställning i USA och mest påtagligt inom området för neurovaskulära terapier men även för kärlkirurgi samt nu senast genom nya produkter och inom området för kardiologi. Förvärvet omfattar de väsentliga tillgångarna från Vascular Simulations samt merparten av bolagets personal där Vascular Simulations initialt under integrering kommer att fungera som en separat affärsenhet inom Mentice.

Under 2019 genererade Vascular Simulations en omsättning på 2.2 MUSD (ca 20 MSEK). Under 2020 har Vascular Simulations påverkats negativt av Covid-19 och har för de första 9 månaderna genererat ca 1.0 MUSD (ca 9 MSEK) i försäljning. Genom att utnyttja Mentice distribution och nätverk av kunder kommer vi att kunna expandera marknaden för Vascular Simulations lösningar.

”Denna kombination av lösningar inom området för endovaskulära terapier gör att Mentice nu kan erbjuda unika lösningar för att understödja processer i att säkert implementera nya behandlingsmetoder och säker användning av nya kliniska instrument”, säger Dr Dave Fiorella, CMO för Vascular Simulations och Director för Stony Brook Cerebrovascular Center and Professor of Neurosurgery and Radiology. ”Vi är entusiastiska över den här kombinationen av kreativitet, talang och tekniklösningar och jag är säker på att vi kommer att förändra bilden av hur kompetens och teknisk färdighet förvärvas och valideras inom detta område”, fortsätter Dr Fiorella.

Finansiering och villkor
Slutförandet av förvärvet förväntas ske i början av oktober 2020 och är villkorat av sedvanliga villkor. Betalning sker genom en kvittningsemission av aktier i Mentice motsvarande köpeskillingen vilket planeras att emitteras med hjälp av det emissionsbemyndigande som lämnades till styrelsen i Mentice vid årsstämman den 27 maj i år. Priset per aktie fastställs till den genomsnittliga kursen för bolagets aktie under en tiodagarsperiod före slutförandet av förvärvet.

  

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020 kl 10.00.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399