Mentice AB (publ) initiates the recruitment of new CEO
Read more
Mentice has received a 2.26 million USD order for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read more

Mentice och Siemens Healthineers lanserar ett strategiskt samarbete

Monday, June 24, 2019

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, meddelar lansering av strategiskt samarbete med Siemens Healthineers, se mer information i gemensamt pressmeddelande på engelska.

Siemens Healthineers och Mentice har idag lanserat ett strategiskt samarbete med syfte att integrera Mentice innovativa lösningar för virtuella patientlösningar med Siemens Healthineers marknadsledande angiografilösningar för endovaskulära behandlingsmetoder.
Behoven för lösningar för träning och planering i samma miljö som annars används för behandling av patienter är mycket stora och adresserar ett par allmänt kända problem dvs att (i) träningen är helt integrerad i den miljö och med den utrustning som används under behandling av patienter samt (ii) att denna lösning finns tillgänglig i eller i direkt anslutning till varje cathlab. Mer information om lanseringen finns i det gemensamma pressmeddelandet på engelska på https://www.mentice.com/press-releases.

”Detta är en milstolpe för Mentice där samarbetet med Siemens Healthineers tar oss till en marknad och en distribution som vi hittills inte har haft access till”, säger Göran Malmberg VD för Mentice.

”Vi tror att det är en logisk utveckling att fler och fler cathlabs som säljs i världen kommer att levereras med ett Mentice system”, fortsätter Göran Malmberg VD för Mentice.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: goran.malmberg@mentice.com
US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Marknadsplats | Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399
  

>20 år av innovation inom medicinsk simulation | mer information www.mentice.com

Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Mentice grundades år 1999 och har sedan dess utvecklat en bred produktportfölj med ett flertal av de största medicinteknikbolagen som kunder. Mentices simulatorer har installerats på cirka 400 sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1 250 simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av medicintekniska produkter.

Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Mentice och Siemens Healthineers lanserar ett strategiskt samarbete

Monday, June 24, 2019

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, meddelar lansering av strategiskt samarbete med Siemens Healthineers, se mer information i gemensamt pressmeddelande på engelska.

Siemens Healthineers och Mentice har idag lanserat ett strategiskt samarbete med syfte att integrera Mentice innovativa lösningar för virtuella patientlösningar med Siemens Healthineers marknadsledande angiografilösningar för endovaskulära behandlingsmetoder.
Behoven för lösningar för träning och planering i samma miljö som annars används för behandling av patienter är mycket stora och adresserar ett par allmänt kända problem dvs att (i) träningen är helt integrerad i den miljö och med den utrustning som används under behandling av patienter samt (ii) att denna lösning finns tillgänglig i eller i direkt anslutning till varje cathlab. Mer information om lanseringen finns i det gemensamma pressmeddelandet på engelska på https://www.mentice.com/press-releases.

”Detta är en milstolpe för Mentice där samarbetet med Siemens Healthineers tar oss till en marknad och en distribution som vi hittills inte har haft access till”, säger Göran Malmberg VD för Mentice.

”Vi tror att det är en logisk utveckling att fler och fler cathlabs som säljs i världen kommer att levereras med ett Mentice system”, fortsätter Göran Malmberg VD för Mentice.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: goran.malmberg@mentice.com
US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Marknadsplats | Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399
  

>20 år av innovation inom medicinsk simulation | mer information www.mentice.com

Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Mentice grundades år 1999 och har sedan dess utvecklat en bred produktportfölj med ett flertal av de största medicinteknikbolagen som kunder. Mentices simulatorer har installerats på cirka 400 sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1 250 simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av medicintekniska produkter.