Mentice AB (publ) initiates the recruitment of new CEO
Read more
Mentice has received a 2.26 million USD order for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read more

Mentice publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari–december 2019

Thursday, February 27, 2020

Lovande tecken inför 2020, trots fortsatt eftersläpning inom medicinteknisk industri

Fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 60,2 (65,2) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) blev 11,8 (24,3) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 7,8 (27,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev 0,32 (2,48) SEK.
 • Orderingången uppgick till 54,7 (61,9) MSEK.
 • Orderstocken var 39,8 (50,1) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,4 (12,4) MSEK.

Januari-december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 149,4 (157,0) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) blev -12,9 (20,8) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -20,6 (20,1) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev -1,05 (1,80) SEK.
 • Orderingången uppgick till 139,1 (174,3) MSEK.
 • Orderstocken var 39,8 (50,1) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -38,0 (16,0) MSEK.

”Efter årets fjärde kvartal var vår nettoomsättning 7,6 % lägre jämfört med samma period under 2018, och 11,6 % lägre inom erhållna order. Som meddelades i Q3-rapporten var den främsta orsaken bakom denna eftersläpning att order flyttades framåt, och vi fortsatte att märka av detta under Q4 då flertalet order flyttades fram till 2020. Vår inledning av det första kvartalet är starkare än föregående år, både när det gäller nettoförsäljning och orderingång, och vi ser relevanta framsteg för de order som försenades under föregående år,” säger Göran Malmberg, VD för Mentice AB (publ).

Webbsänd presentation av bokslutskommunikén

Mentices bokslutskommuniké för januari–december 2019 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 27 februari 2020 kl 10.00CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via www.mentice.com/financial-reports-presentations Registrera dig gärna senast några minuter innan presentationen startar.


För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

Tel USA: +1 (312) 860 5610

Tel Sverige: +46 (0) 703 09 22 22

Denna information är sådan information som Mentice AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl 08.30 CET.  

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399 e-post info@fnca.se

>20 år av innovation inom medicinsk simulation | mer information finns på www.mentice.com
Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Mentice grundades år 1999 och har sedan dess utvecklat en bred produktportfölj med ett flertal av de största medicinteknikbolagen som kunder. Mentices simulatorer har installerats på cirka 400 sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1 250 simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av medicintekniska produkter.

Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Mentice publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari–december 2019

Thursday, February 27, 2020

Lovande tecken inför 2020, trots fortsatt eftersläpning inom medicinteknisk industri

Fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 60,2 (65,2) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) blev 11,8 (24,3) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 7,8 (27,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev 0,32 (2,48) SEK.
 • Orderingången uppgick till 54,7 (61,9) MSEK.
 • Orderstocken var 39,8 (50,1) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,4 (12,4) MSEK.

Januari-december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 149,4 (157,0) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) blev -12,9 (20,8) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -20,6 (20,1) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev -1,05 (1,80) SEK.
 • Orderingången uppgick till 139,1 (174,3) MSEK.
 • Orderstocken var 39,8 (50,1) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -38,0 (16,0) MSEK.

”Efter årets fjärde kvartal var vår nettoomsättning 7,6 % lägre jämfört med samma period under 2018, och 11,6 % lägre inom erhållna order. Som meddelades i Q3-rapporten var den främsta orsaken bakom denna eftersläpning att order flyttades framåt, och vi fortsatte att märka av detta under Q4 då flertalet order flyttades fram till 2020. Vår inledning av det första kvartalet är starkare än föregående år, både när det gäller nettoförsäljning och orderingång, och vi ser relevanta framsteg för de order som försenades under föregående år,” säger Göran Malmberg, VD för Mentice AB (publ).

Webbsänd presentation av bokslutskommunikén

Mentices bokslutskommuniké för januari–december 2019 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 27 februari 2020 kl 10.00CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via www.mentice.com/financial-reports-presentations Registrera dig gärna senast några minuter innan presentationen startar.


För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

Tel USA: +1 (312) 860 5610

Tel Sverige: +46 (0) 703 09 22 22

Denna information är sådan information som Mentice AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl 08.30 CET.  

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399 e-post info@fnca.se

>20 år av innovation inom medicinsk simulation | mer information finns på www.mentice.com
Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Mentice grundades år 1999 och har sedan dess utvecklat en bred produktportfölj med ett flertal av de största medicinteknikbolagen som kunder. Mentices simulatorer har installerats på cirka 400 sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1 250 simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av medicintekniska produkter.