Q3 INTERIM REPORT July - September 2023
Read more
Mentice receives an order of 1,008,000 USD for simulation solutions from a world-leading MedTech company
Read more

Mentice publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari–december 2020

Thursday, February 4, 2021

Stark orderingång och betydande förstärkning av bolagets orderstock samt

operativa kassaflöde

Fjärde kvartalet (oktober–december 2020)

 • Orderingången uppgick till 73,1 (54,7) MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 45,9 (60,2) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) blev
  4,3 (11,8) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 3,3 (7,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev 0,14 (0,32) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,1 (-16,6) MSEK.  

Helåret (januari–december 2020)

 • Orderingången uppgick till 168,6 (139,1) MSEK.
 • Orderstocken uppgick till 66,4 (39,8) MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 137,5 (149,4) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) blev -4,1 (-12,9) MSEK.
 • Resultatet uppgick till -13,1 (-20,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev -0,54 (-1,05) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,5 (-37,3) MSEK.

VD Göran Malmberg kommenterar:

”Vår orderingång uppgick till 168,6 (139,1) MSEK för helåret 2020. Det motsvarar en ökning om 21 %,

vilket vi anser vara en stark bedrift med tanke på pandemin. Vår nettoomsättning för helåret uppgick

till 137,5 (149,4) MSEK, och orderstocken ökade med 26,6 MSEK till 66,4 (39,8) MSEK, inklusive 12 (4) MSEK i prenumerationsbaserade mjukvarulicenser, vid årsskiftet.”

Webbsänd presentation av bokslutskommunikén

Mentices bokslutskommuniké för januari–december 2020 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 4 februari 2021 kl. 09.30 CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via www.mentice.com/financial-reports-presentations. Registrera dig gärna senast några minuter innan presentationen startar.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 kl 08.30 CET.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

DELÅRSRAPPORT Q3 Juli - September 2023
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd USD 1,008,000 från ett av världsledande medtech bolag
Läs mer

Mentice publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari–december 2020

Thursday, February 4, 2021

Stark orderingång och betydande förstärkning av bolagets orderstock samt

operativa kassaflöde

Fjärde kvartalet (oktober–december 2020)

 • Orderingången uppgick till 73,1 (54,7) MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 45,9 (60,2) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) blev
  4,3 (11,8) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 3,3 (7,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev 0,14 (0,32) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,1 (-16,6) MSEK.  

Helåret (januari–december 2020)

 • Orderingången uppgick till 168,6 (139,1) MSEK.
 • Orderstocken uppgick till 66,4 (39,8) MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 137,5 (149,4) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) blev -4,1 (-12,9) MSEK.
 • Resultatet uppgick till -13,1 (-20,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev -0,54 (-1,05) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,5 (-37,3) MSEK.

VD Göran Malmberg kommenterar:

”Vår orderingång uppgick till 168,6 (139,1) MSEK för helåret 2020. Det motsvarar en ökning om 21 %,

vilket vi anser vara en stark bedrift med tanke på pandemin. Vår nettoomsättning för helåret uppgick

till 137,5 (149,4) MSEK, och orderstocken ökade med 26,6 MSEK till 66,4 (39,8) MSEK, inklusive 12 (4) MSEK i prenumerationsbaserade mjukvarulicenser, vid årsskiftet.”

Webbsänd presentation av bokslutskommunikén

Mentices bokslutskommuniké för januari–december 2020 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 4 februari 2021 kl. 09.30 CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via www.mentice.com/financial-reports-presentations. Registrera dig gärna senast några minuter innan presentationen startar.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 kl 08.30 CET.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399