Mentice receives an order of 2.4 million USD for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read More
Mentice AB (publ) receives an order of USD 655,000 for simulation solutions from Medtronic
Read More

Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari–juni 2020

Thursday, August 13, 2020

Stabil utveckling under kvartalet och det första halvåret trots effekterna av pandemin

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 24,3 (32,4) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) blev
  -12,0 (-10,1) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -11,1 (-10,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev -0,46 (-0,59) SEK.
 • Orderingången uppgick till 28,4 (34,9) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,2 (-0,8) MSEK.

Januari-juni 2020

 • Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 58,1 (59,8) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) för det första halvåret blev
  -12.5 (-18.0) MSEK.
 • Resultatet för det första halvåret uppgick till -16,1 (-19,4) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) för det första halvåret blev -0,67 (-1,30) SEK.
 • Orderingången för det första halvåret uppgick till 60,9 (60,0) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för det första halvåret uppgick till 16,7 (-4,5) MSEK.

”Trots ett extremt utmanande marknadsklimat på grund av covid-19-pandemin levererade Mentice enligt plan under det andra kvartalet 2020. Det gör att vi kan presentera ett stabilt finansiellt resultat för det första halvåret med en orderingång som ökade med 1,6 % jämfört med det första halvåret 2019, medan nettoomsättningen var 2,9 % lägre jämfört med det första halvåret 2019,” säger Göran Malmberg, VD för Mentice AB (publ).

Webbsänd presentation av delårsrapporten

Mentices delårsrapport för januari–juni 2020 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 13 augusti 2020 kl. 09.30 CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via www.mentice.com/financial-reports-presentations. Registrera dig gärna senast några minuter innan presentationen startar.

 

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

Tel USA: +1 (312) 860 5610

Tel Sverige: +46 (0) 703 09 22 22

Denna information är sådan information som Mentice AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 08.30 CEST.  

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399 e-post info@fnca.se

>20 år av innovation inom medicinsk simulation | mer information finns på www.mentice.com
Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Mentice grundades år 1999 och har sedan dess utvecklat en bred produktportfölj med ett flertal av de största medicinteknikbolagen som kunder. Mentices simulatorer har installerats på cirka 400 sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1 250 simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av medicintekniska produkter.

Mentice får en order på simuleringslösningar värd USD 2,4 miljoner från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs Mer
Mentice AB (publ) får en order på simuleringslösningar värd USD 655,000 från Medtronic
Läs mer

Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari–juni 2020

Thursday, August 13, 2020

Stabil utveckling under kvartalet och det första halvåret trots effekterna av pandemin

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 24,3 (32,4) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) blev
  -12,0 (-10,1) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -11,1 (-10,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev -0,46 (-0,59) SEK.
 • Orderingången uppgick till 28,4 (34,9) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,2 (-0,8) MSEK.

Januari-juni 2020

 • Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 58,1 (59,8) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) för det första halvåret blev
  -12.5 (-18.0) MSEK.
 • Resultatet för det första halvåret uppgick till -16,1 (-19,4) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) för det första halvåret blev -0,67 (-1,30) SEK.
 • Orderingången för det första halvåret uppgick till 60,9 (60,0) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för det första halvåret uppgick till 16,7 (-4,5) MSEK.

”Trots ett extremt utmanande marknadsklimat på grund av covid-19-pandemin levererade Mentice enligt plan under det andra kvartalet 2020. Det gör att vi kan presentera ett stabilt finansiellt resultat för det första halvåret med en orderingång som ökade med 1,6 % jämfört med det första halvåret 2019, medan nettoomsättningen var 2,9 % lägre jämfört med det första halvåret 2019,” säger Göran Malmberg, VD för Mentice AB (publ).

Webbsänd presentation av delårsrapporten

Mentices delårsrapport för januari–juni 2020 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 13 augusti 2020 kl. 09.30 CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via www.mentice.com/financial-reports-presentations. Registrera dig gärna senast några minuter innan presentationen startar.

 

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

Tel USA: +1 (312) 860 5610

Tel Sverige: +46 (0) 703 09 22 22

Denna information är sådan information som Mentice AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 08.30 CEST.  

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399 e-post info@fnca.se

>20 år av innovation inom medicinsk simulation | mer information finns på www.mentice.com
Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Mentice grundades år 1999 och har sedan dess utvecklat en bred produktportfölj med ett flertal av de största medicinteknikbolagen som kunder. Mentices simulatorer har installerats på cirka 400 sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1 250 simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av medicintekniska produkter.