Mentice AB (publ) initiates the recruitment of new CEO
Read more
Mentice has received a 2.26 million USD order for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read more

Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari–mars 2020

Thursday, May 14, 2020

Lovande tecken för utvecklingen på medellång till lång sikt, medan osäkerheten under 2020 kvarstår

Första kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 33,8 (27,5) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)
  blev -0,5 (-7,9) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -5,0 (-8,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev -0,21 (-0,76) SEK.
 • Orderingången uppgick till 32,5 (25,1) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,5 (-3,7) MSEK.

”Under det första kvartalet lyckades vi återuppta en del av de projekt som inte blev av under 2019. Det bidrog till att orderingången för Q1 2020 förbättrades avsevärt jämfört med samma period under förra året inom segmentet medicinteknisk industri (+84 %) samt inom våra strategiska allianser (+160 %), medan vårt segment sjukhussystem påverkades negativt av covid-19-situationen. Totalt sett är vi nöjda med att kunna presentera en ökning för nettoomsättningen om 23 % och en ökning för orderingången om 30 % jämfört med det första kvartalet 2019. Det är även uppmuntrande att våra kostnadsreducerande åtgärder i kombination med starkare försäljning har fört upp oss till ett knappt negativt rörelseresultat om -0,5 MSEK jämfört med -7,9 MSEK under samma period förra året.,” säger Göran Malmberg, VD för Mentice AB (publ).

Webbsänd presentation av delårsrapporten

Mentices delårsrapport för januari–mars 2020 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 14 maj 2020 kl 10.00 CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via www.mentice.com/financial-reports-presentations. Registrera dig gärna senast några minuter innan presentationen startar.

 

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

Tel USA: +1 (312) 860 5610

Tel Sverige: +46 (0) 703 09 22 22

Denna information är sådan information som Mentice AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl 08.30 CET.  

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399 e-post info@fnca.se

>20 år av innovation inom medicinsk simulation | mer information finns på www.mentice.com
Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Mentice grundades år 1999 och har sedan dess utvecklat en bred produktportfölj med ett flertal av de största medicinteknikbolagen som kunder. Mentices simulatorer har installerats på cirka 400 sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1 250 simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av medicintekniska produkter.

Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari–mars 2020

Thursday, May 14, 2020

Lovande tecken för utvecklingen på medellång till lång sikt, medan osäkerheten under 2020 kvarstår

Första kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 33,8 (27,5) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)
  blev -0,5 (-7,9) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -5,0 (-8,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev -0,21 (-0,76) SEK.
 • Orderingången uppgick till 32,5 (25,1) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,5 (-3,7) MSEK.

”Under det första kvartalet lyckades vi återuppta en del av de projekt som inte blev av under 2019. Det bidrog till att orderingången för Q1 2020 förbättrades avsevärt jämfört med samma period under förra året inom segmentet medicinteknisk industri (+84 %) samt inom våra strategiska allianser (+160 %), medan vårt segment sjukhussystem påverkades negativt av covid-19-situationen. Totalt sett är vi nöjda med att kunna presentera en ökning för nettoomsättningen om 23 % och en ökning för orderingången om 30 % jämfört med det första kvartalet 2019. Det är även uppmuntrande att våra kostnadsreducerande åtgärder i kombination med starkare försäljning har fört upp oss till ett knappt negativt rörelseresultat om -0,5 MSEK jämfört med -7,9 MSEK under samma period förra året.,” säger Göran Malmberg, VD för Mentice AB (publ).

Webbsänd presentation av delårsrapporten

Mentices delårsrapport för januari–mars 2020 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 14 maj 2020 kl 10.00 CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via www.mentice.com/financial-reports-presentations. Registrera dig gärna senast några minuter innan presentationen startar.

 

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

Tel USA: +1 (312) 860 5610

Tel Sverige: +46 (0) 703 09 22 22

Denna information är sådan information som Mentice AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl 08.30 CET.  

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399 e-post info@fnca.se

>20 år av innovation inom medicinsk simulation | mer information finns på www.mentice.com
Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Mentice grundades år 1999 och har sedan dess utvecklat en bred produktportfölj med ett flertal av de största medicinteknikbolagen som kunder. Mentices simulatorer har installerats på cirka 400 sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1 250 simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av medicintekniska produkter.