Mentice AB (publ) initiates the recruitment of new CEO
Read more
Mentice has received a 2.26 million USD order for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read more

Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari–september 2019

Monday, November 25, 2019

Fortsatt expansion, men den medicintekniska industrin släpar efter

Tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 29,3 (35,6) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) blev -6,7 (1,3) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -9,0 (-0,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev -0,37 (-0,03) SEK.
 • Orderingången uppgick till 24,4 (49,2) MSEK.
 • Orderstocken var 47,0 (55,0) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,2 (2,9) MSEK.

Januari-september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 89,1 (91,9) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) blev -24,7 (-3,5) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -28,4 (-7,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev -1,56 (-0,68) SEK.
 • Orderingången uppgick till 84,4 (112,4) MSEK.
 • Orderstocken var 47,0 (55,0) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20,6 (3,6) MSEK.

”Efter årets tredje kvartal är vår nettoomsättning 3,0% lägre jämfört med samma period under 2018, och 24,9% lägre inom erhållna order. Det beror fortfarande främst på försenade order inom segmentet medicinteknisk industri. Delvis ser vi detta som att branschen blivit mer försiktig på investeringssidan, men beslutsprocesserna för dessa stora bolag är oftast långa, och vi har inte kontroll över tidsramen för de slutgiltiga besluten. Med hänsyn till detta frångår bolaget den tidigare guidningen om en nettoomsättningstillväxt i den nedre delen av intervallet 30-40% för innevarande räkenskapsår.”, säger Göran Malmberg, VD för Mentice AB (publ).

Webbsänd presentation av delårsrapporten

Mentices delårsrapport för januari–september 2019 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 25 november 2019 kl 15.00 CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via www.mentice.com/financial-reports-presentations Registrera dig gärna senast några minuter innan presentationen startar.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

Tel USA: +1 (312) 860 5610

Tel Sverige: +46 (0) 703 09 22 22

Denna information är sådan information som Mentice AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 25 november 2019 kl 08.30 CET.  

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399 e-post info@fnca.se

>20 år av innovation inom medicinsk simulation | mer information finns på www.mentice.com
Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Mentice grundades år 1999 och har sedan dess utvecklat en bred produktportfölj med ett flertal av de största medicinteknikbolagen som kunder. Mentices simulatorer har installerats på cirka 400 sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1 250 simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av medicintekniska produkter.

Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari–september 2019

Monday, November 25, 2019

Fortsatt expansion, men den medicintekniska industrin släpar efter

Tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 29,3 (35,6) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) blev -6,7 (1,3) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -9,0 (-0,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev -0,37 (-0,03) SEK.
 • Orderingången uppgick till 24,4 (49,2) MSEK.
 • Orderstocken var 47,0 (55,0) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,2 (2,9) MSEK.

Januari-september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 89,1 (91,9) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) blev -24,7 (-3,5) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -28,4 (-7,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev -1,56 (-0,68) SEK.
 • Orderingången uppgick till 84,4 (112,4) MSEK.
 • Orderstocken var 47,0 (55,0) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20,6 (3,6) MSEK.

”Efter årets tredje kvartal är vår nettoomsättning 3,0% lägre jämfört med samma period under 2018, och 24,9% lägre inom erhållna order. Det beror fortfarande främst på försenade order inom segmentet medicinteknisk industri. Delvis ser vi detta som att branschen blivit mer försiktig på investeringssidan, men beslutsprocesserna för dessa stora bolag är oftast långa, och vi har inte kontroll över tidsramen för de slutgiltiga besluten. Med hänsyn till detta frångår bolaget den tidigare guidningen om en nettoomsättningstillväxt i den nedre delen av intervallet 30-40% för innevarande räkenskapsår.”, säger Göran Malmberg, VD för Mentice AB (publ).

Webbsänd presentation av delårsrapporten

Mentices delårsrapport för januari–september 2019 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 25 november 2019 kl 15.00 CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via www.mentice.com/financial-reports-presentations Registrera dig gärna senast några minuter innan presentationen startar.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

Tel USA: +1 (312) 860 5610

Tel Sverige: +46 (0) 703 09 22 22

Denna information är sådan information som Mentice AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 25 november 2019 kl 08.30 CET.  

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399 e-post info@fnca.se

>20 år av innovation inom medicinsk simulation | mer information finns på www.mentice.com
Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Mentice grundades år 1999 och har sedan dess utvecklat en bred produktportfölj med ett flertal av de största medicinteknikbolagen som kunder. Mentices simulatorer har installerats på cirka 400 sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1 250 simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av medicintekniska produkter.