Mentice has received a significant order from a key distributor in APAC
Read more
Q2 INTERIM REPORT April - July 2023
Read more

Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden juli–september 2020

Thursday, November 12, 2020

Två spännande förvärv och stark utveckling inom segmentet medicinteknisk industri

Tredje kvartalet (juli–september 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 33,4 (29,3) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) blev
  4,1 (-6,7) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -0,3 (-9,0) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev -0,01 (-0,37) SEK.
 • Orderingången uppgick till 34,6 (24,4) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,2 (-16,2) MSEK.

Årets första nio månader (januari–september 2020)

 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 91,6 (89,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) för de första nio
  månaderna blev -8,3 (-24,7) MSEK.
 • Resultatet för de första nio månaderna uppgick till -16,4 (-28,4) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) för de första nio månaderna blev -0,68 (-1,56) SEK.
 • Orderingången för de första nio månaderna uppgick till 95,5 (84,4) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för de första nio månaderna uppgick till
  10,6 (-20,6) MSEK.

”Under det tredje kvartalet levererade vi en uppmuntrande finansiell utveckling totalt sett med hänsyn till rådande omständigheter, och utvecklingen var stark inom segmentet medicinteknisk industri där vi erhöll flera större order under perioden. Vi genomförde dessutom två spännande förvärv som presenterades i början av oktober,” säger Göran Malmberg, VD för Mentice AB (publ).

Webbsänd presentation av delårsrapporten

Mentices delårsrapport för juli–september 2020 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 12 november 2020 kl. 09.30 CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via: https://register.gotowebinar.com/register/8575874448186755597

Registrera dig gärna senast några minuter innan presentationen startar.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl 08.30 CET.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

Mentice har erhållit en betydande order för simuleringslösningar från en större distributör i APAC
Läs mer
DELÅRSRAPPORT Q2 April - Juni 2023
Läs mer

Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden juli–september 2020

Thursday, November 12, 2020

Två spännande förvärv och stark utveckling inom segmentet medicinteknisk industri

Tredje kvartalet (juli–september 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 33,4 (29,3) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) blev
  4,1 (-6,7) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -0,3 (-9,0) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) blev -0,01 (-0,37) SEK.
 • Orderingången uppgick till 34,6 (24,4) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,2 (-16,2) MSEK.

Årets första nio månader (januari–september 2020)

 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 91,6 (89,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) för de första nio
  månaderna blev -8,3 (-24,7) MSEK.
 • Resultatet för de första nio månaderna uppgick till -16,4 (-28,4) MSEK.
 • Resultatet per aktie (EPS) för de första nio månaderna blev -0,68 (-1,56) SEK.
 • Orderingången för de första nio månaderna uppgick till 95,5 (84,4) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för de första nio månaderna uppgick till
  10,6 (-20,6) MSEK.

”Under det tredje kvartalet levererade vi en uppmuntrande finansiell utveckling totalt sett med hänsyn till rådande omständigheter, och utvecklingen var stark inom segmentet medicinteknisk industri där vi erhöll flera större order under perioden. Vi genomförde dessutom två spännande förvärv som presenterades i början av oktober,” säger Göran Malmberg, VD för Mentice AB (publ).

Webbsänd presentation av delårsrapporten

Mentices delårsrapport för juli–september 2020 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 12 november 2020 kl. 09.30 CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via: https://register.gotowebinar.com/register/8575874448186755597

Registrera dig gärna senast några minuter innan presentationen startar.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl 08.30 CET.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399