Mentice AB (publ) initiates the recruitment of new CEO
Read more
Mentice has received a 2.26 million USD order for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read more

Mentice utser Honeybadger till bolagets IR-kommunikationspartner

Wednesday, December 4, 2019

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, förstärker sin marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. En IR-kommunikationsplan för 2020 färdigställs nu, inklusive ett löpande nyhetsbrev med fördjupande information om Mentices verksamhet.

Satsningen innebär att Honeybadger utses till Mentices IR-kommunikationspartner i enlighet med ett löpande avtal. Honeybadger åtar sig att bistå Mentice med strategisk rådgivning samt inom framtagandet av bolagets regulatoriska och icke-regulatoriska marknadskommunikation. Avtalet inkluderar även en översyn av relevanta webb-lösningar samt möjlighet till PR-aktiviteter med fokus på svenska bransch- och affärsmedier.

– Som ett bolag med uttalad målsättning att framöver noteras vid Nasdaq Stockholms huvudlista är det viktigt att vi förmedlar korrekt, transparent och tillräcklig kommunikation i vår löpande dialog med aktieägare och andra intressenter. Genom att anlita Honeybadger förstärker vi nu våra resurser inom IR-kommunikation, vilket kommer att göra oss bättre på att lyfta fram de många framsteg som löpande görs inom bolaget, säger Mentices VD Göran Malmberg.

– Mentice är en ledande aktör inom sitt segment, och en pionjär när det gäller att förebygga medicinska misstag med hjälp av innovativ teknologi. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Mentice och lyfta fram de möjligheter som bolaget erbjuder inom det här livsviktiga området, säger Honeybadgers VD Johan Waldhe.

IR-kommunikationsplanen som nu färdigställs kommer att implementeras successivt under slutet av 2019 och inledningen av 2020.

För ytterligare information om Mentice, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

Tel USA: +1 (312) 860 5610

Tel Sverige: +46 (0) 703 09 22 22

För ytterligare information on Honeybadger, kontakta:

Johan Waldhe, VD Honeybadger

Telefon: +46 (0)70 433 59 33

E-post: johan.waldhe@honeybadger.se

Webbplats: www.honeybadger.se

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399 e-post info@fnca.se

>20 år av innovation inom medicinsk simulation | mer information finns på www.mentice.com
Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Mentice grundades år 1999 och har sedan dess utvecklat en bred produktportfölj med ett flertal av de största medicinteknikbolagen som kunder. Mentices simulatorer har installerats på cirka 400 sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1 250 simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av medicintekniska produkter.

Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Mentice utser Honeybadger till bolagets IR-kommunikationspartner

Wednesday, December 4, 2019

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, förstärker sin marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. En IR-kommunikationsplan för 2020 färdigställs nu, inklusive ett löpande nyhetsbrev med fördjupande information om Mentices verksamhet.

Satsningen innebär att Honeybadger utses till Mentices IR-kommunikationspartner i enlighet med ett löpande avtal. Honeybadger åtar sig att bistå Mentice med strategisk rådgivning samt inom framtagandet av bolagets regulatoriska och icke-regulatoriska marknadskommunikation. Avtalet inkluderar även en översyn av relevanta webb-lösningar samt möjlighet till PR-aktiviteter med fokus på svenska bransch- och affärsmedier.

– Som ett bolag med uttalad målsättning att framöver noteras vid Nasdaq Stockholms huvudlista är det viktigt att vi förmedlar korrekt, transparent och tillräcklig kommunikation i vår löpande dialog med aktieägare och andra intressenter. Genom att anlita Honeybadger förstärker vi nu våra resurser inom IR-kommunikation, vilket kommer att göra oss bättre på att lyfta fram de många framsteg som löpande görs inom bolaget, säger Mentices VD Göran Malmberg.

– Mentice är en ledande aktör inom sitt segment, och en pionjär när det gäller att förebygga medicinska misstag med hjälp av innovativ teknologi. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Mentice och lyfta fram de möjligheter som bolaget erbjuder inom det här livsviktiga området, säger Honeybadgers VD Johan Waldhe.

IR-kommunikationsplanen som nu färdigställs kommer att implementeras successivt under slutet av 2019 och inledningen av 2020.

För ytterligare information om Mentice, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

Tel USA: +1 (312) 860 5610

Tel Sverige: +46 (0) 703 09 22 22

För ytterligare information on Honeybadger, kontakta:

Johan Waldhe, VD Honeybadger

Telefon: +46 (0)70 433 59 33

E-post: johan.waldhe@honeybadger.se

Webbplats: www.honeybadger.se

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399 e-post info@fnca.se

>20 år av innovation inom medicinsk simulation | mer information finns på www.mentice.com
Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Mentice grundades år 1999 och har sedan dess utvecklat en bred produktportfölj med ett flertal av de största medicinteknikbolagen som kunder. Mentices simulatorer har installerats på cirka 400 sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1 250 simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av medicintekniska produkter.