Mentice AB (publ) initiates the recruitment of new CEO
Read more
Mentice has received a 2.26 million USD order for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read more

Valberedningen inför Mentice AB (publ) årsstämma 2020 är utsedd

Wednesday, November 27, 2019

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, meddelar att valberedningen inför bolagets årsstämma 2020 är utsedd.

Vid årstämman som hölls 17 april 2019 beslutades att anta en instruktion och arbetsordning för valberedningen enligt vilken valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter representerande de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år.

Följande personer har utsetts till Mentice valberedning inför årsstämman 2020:

Karin Howell, representerar största aktieägare

Sophie Hagströmer, representant för Bure Equity

Magnus Hardmeier, representant för Priveq Investment

Lawrence D Howell, styrelsens ordförande

Valberedningen representerar därmed cirka 51% procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • Ordförande vid årsstämman
  • Antal stämmovalda styrelseledamöter
  • Arvode till styrelsens ledamöter samt till revisor
  • Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  • Val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman kommer att äga rum i Göteborg den 27 maj, 2020. Aktieägare som har förslag till årsstämman eller synpunkter rörande valberedningens arbete ombeds inkomma med dessa till valberedningen via e-post till info@mentice.com, eller via brev till: Mentice AB (publ), valberedningen, Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg. För att valberedningen ska hinna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg måste förslag lämnas in senast den 10 april 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

Tel USA: +1 (312) 860 5610

Tel Sverige: +46 (0) 703 09 22 22

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399 e-post
info@fnca.se

>20 år av innovation inom medicinsk simulation | mer information finns på www.mentice.com
Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Mentice grundades år 1999 och har sedan dess utvecklat en bred produktportfölj med ett flertal av de största medicinteknikbolagen som kunder. Mentices simulatorer har installerats på cirka 400 sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1 250 simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av medicintekniska produkter.

Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Valberedningen inför Mentice AB (publ) årsstämma 2020 är utsedd

Wednesday, November 27, 2019

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, meddelar att valberedningen inför bolagets årsstämma 2020 är utsedd.

Vid årstämman som hölls 17 april 2019 beslutades att anta en instruktion och arbetsordning för valberedningen enligt vilken valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter representerande de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år.

Följande personer har utsetts till Mentice valberedning inför årsstämman 2020:

Karin Howell, representerar största aktieägare

Sophie Hagströmer, representant för Bure Equity

Magnus Hardmeier, representant för Priveq Investment

Lawrence D Howell, styrelsens ordförande

Valberedningen representerar därmed cirka 51% procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • Ordförande vid årsstämman
  • Antal stämmovalda styrelseledamöter
  • Arvode till styrelsens ledamöter samt till revisor
  • Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  • Val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman kommer att äga rum i Göteborg den 27 maj, 2020. Aktieägare som har förslag till årsstämman eller synpunkter rörande valberedningens arbete ombeds inkomma med dessa till valberedningen via e-post till info@mentice.com, eller via brev till: Mentice AB (publ), valberedningen, Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg. För att valberedningen ska hinna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg måste förslag lämnas in senast den 10 april 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

Tel USA: +1 (312) 860 5610

Tel Sverige: +46 (0) 703 09 22 22

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399 e-post
info@fnca.se

>20 år av innovation inom medicinsk simulation | mer information finns på www.mentice.com
Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Mentice grundades år 1999 och har sedan dess utvecklat en bred produktportfölj med ett flertal av de största medicinteknikbolagen som kunder. Mentices simulatorer har installerats på cirka 400 sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1 250 simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av medicintekniska produkter.