Mentice AB (publ) initiates the recruitment of new CEO
Read more
Mentice has received a 2.26 million USD order for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read more

Valberedningen inför Mentice AB (publ) årsstämma 2021 är utsedd

Friday, November 6, 2020

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära behandlingsmetoder, meddelar att valberedningen inför bolagets årsstämma 2021 är utsedd.

Vid årstämman som hölls 17 april 2019 beslutades att anta en instruktion och arbetsordning för valberedningen enligt vilken valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter representerande de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år.

Följande personer har utsetts till Mentice valberedning inför årsstämman 2021:

Karin Howell, representerar största aktieägare

Sophie Hagströmer, representant för Bure Equity

Emma Viotti, representant för Handelsbanken Fonder

Lawrence D Howell, styrelsens ordförande

Valberedningen representerar cirka 57% procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • Ordförande vid årsstämman
  • Antal stämmovalda styrelseledamöter
  • Arvode till styrelsens ledamöter samt till revisor
  • Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  • Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman kommer att äga rum i Göteborg den 6 maj, 2021. Aktieägare som har förslag till årsstämman ombeds inkomma med dessa till valberedningen via e-post till info@mentice.com, eller via brev till: Mentice AB (publ), Valberedningen, Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg. För att valberedningen ska hinna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg måste förslag lämnas in senast den 19 mars 2021.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

Tel USA: +1 (312) 860 5610

Tel Sverige: +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Valberedningen inför Mentice AB (publ) årsstämma 2021 är utsedd

Friday, November 6, 2020

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära behandlingsmetoder, meddelar att valberedningen inför bolagets årsstämma 2021 är utsedd.

Vid årstämman som hölls 17 april 2019 beslutades att anta en instruktion och arbetsordning för valberedningen enligt vilken valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter representerande de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år.

Följande personer har utsetts till Mentice valberedning inför årsstämman 2021:

Karin Howell, representerar största aktieägare

Sophie Hagströmer, representant för Bure Equity

Emma Viotti, representant för Handelsbanken Fonder

Lawrence D Howell, styrelsens ordförande

Valberedningen representerar cirka 57% procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • Ordförande vid årsstämman
  • Antal stämmovalda styrelseledamöter
  • Arvode till styrelsens ledamöter samt till revisor
  • Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  • Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman kommer att äga rum i Göteborg den 6 maj, 2021. Aktieägare som har förslag till årsstämman ombeds inkomma med dessa till valberedningen via e-post till info@mentice.com, eller via brev till: Mentice AB (publ), Valberedningen, Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg. För att valberedningen ska hinna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg måste förslag lämnas in senast den 19 mars 2021.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

Tel USA: +1 (312) 860 5610

Tel Sverige: +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399