Mentice AB (publ) initiates the recruitment of new CEO
Read more
Mentice has received a 2.26 million USD order for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read more

Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter i Mentice AB inför kallelse till extra bolagsstämma den 28 augusti 2019

Wednesday, July 31, 2019

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, meddelar att valberedningen föreslår att styrelsen utökas med tre ledamöter, till totalt sju ledamöter. Valberedningen avser föreslå nyval av Denis Gestin, Gösta Johannesson och David Ballard.

Valberedningen föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om att godkänna och utse tre nya styrelseledamöter till styrelsen, till totalt sju ledamöter. Styrelsen föreslår att följande personer ska utses till nya ordinarie styrelseledamöter i styrelsen:

Denis Gestin, född 1964, ekonomexamen, styrelseordförande i Holistick Medical, Frankrike, samt Endo Tools Therapheutics och styrelseledamot i Acarix, Sverige. Denis Gestin är oberoende i relation till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare.

Gösta Johannesson, född 1959, ekonomexamen, senior rådgivare Bure Equity, styrelseordförande XVIVO Perfusion, Idevall & Partners fonder, vice ordförande Interflora och Axiell Group, styrelseledamot i Yubico med flera. Gösta Johannesson är oberoende i relation till bolaget, bolagets ledning men inte i relation till en av bolagets större aktieägare.

David Ballard, född 1956, ekonomexamen, läkarexamen, Master of Science in Public Health och PhD in Epidemiology, Executive Vice President och Chief Clinical Officer i Mentice samt medlem i den rådgivande kommittén för Mentice Inc och för Robbins Institute for Health Policy and Leadership, Baylor University. David Ballard är oberoende i relation till bolagets större aktieägare men inte i relation till bolaget och bolagets ledning. Om David Ballard utses till styrelseledamot i bolaget kommer han framöver endast att verka som konsult i bolaget och därmed omgående lämna sina nuvarande roller i bolaget och dess ledningsgrupp.

Vidare föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna ett fast årligt arvode till styrelsens nya ledamöter om totalt 530 000 SEK.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Marknadsplats | Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399

Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter i Mentice AB inför kallelse till extra bolagsstämma den 28 augusti 2019

Wednesday, July 31, 2019

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, meddelar att valberedningen föreslår att styrelsen utökas med tre ledamöter, till totalt sju ledamöter. Valberedningen avser föreslå nyval av Denis Gestin, Gösta Johannesson och David Ballard.

Valberedningen föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om att godkänna och utse tre nya styrelseledamöter till styrelsen, till totalt sju ledamöter. Styrelsen föreslår att följande personer ska utses till nya ordinarie styrelseledamöter i styrelsen:

Denis Gestin, född 1964, ekonomexamen, styrelseordförande i Holistick Medical, Frankrike, samt Endo Tools Therapheutics och styrelseledamot i Acarix, Sverige. Denis Gestin är oberoende i relation till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare.

Gösta Johannesson, född 1959, ekonomexamen, senior rådgivare Bure Equity, styrelseordförande XVIVO Perfusion, Idevall & Partners fonder, vice ordförande Interflora och Axiell Group, styrelseledamot i Yubico med flera. Gösta Johannesson är oberoende i relation till bolaget, bolagets ledning men inte i relation till en av bolagets större aktieägare.

David Ballard, född 1956, ekonomexamen, läkarexamen, Master of Science in Public Health och PhD in Epidemiology, Executive Vice President och Chief Clinical Officer i Mentice samt medlem i den rådgivande kommittén för Mentice Inc och för Robbins Institute for Health Policy and Leadership, Baylor University. David Ballard är oberoende i relation till bolagets större aktieägare men inte i relation till bolaget och bolagets ledning. Om David Ballard utses till styrelseledamot i bolaget kommer han framöver endast att verka som konsult i bolaget och därmed omgående lämna sina nuvarande roller i bolaget och dess ledningsgrupp.

Vidare föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna ett fast årligt arvode till styrelsens nya ledamöter om totalt 530 000 SEK.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Marknadsplats | Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399